Bên cạnh các quyền được Công ước và pháp luật công nhận, giáo dục Phần Lan còn trao cho trẻ em rất nhiều quyền khác:
.

 1. ????̂̀? ??̀? ??̉
  Trẻ em có quyền nói lên quan điểm, ý kiến của mình theo nhiều cách khác nhau (nói/ viết/ vẽ/ hát/ ngôn ngữ cơ thể…) và được người lớn tôn trọng, ghi nhận.
  .
 2. ????̂̀? ??? ???̛?
  Đây là một quyền tưởng chừng hiển nhiên nhưng trẻ em lại thường xuyên bị người lớn tước đi. Trẻ có quyền chơi, có quyền thư giãn, có quyền trải nghiệm niềm vui học tập thông qua các hoạt động phong phú, đa dạng.
  .
 3. ????̂̀? ??̛̣ ????̂́? ????? ??̣? ??̣̂?, ???? ???̣?
  Bên cạnh việc cho trẻ tự chủ trong các sinh hoạt thông thường như: tự chọn giày và mang giày, tự chọn áo và mặc áo, … ; trẻ còn được giáo viên trao niềm tin để tự lựa chọn những hoạt động mà con muốn trải nghiệm, tự đưa ra các quyết định trong buổi học, và tự đề xuất các chủ đề “nghiên cứu” cùng thầy cô.
  .
 4. ????̂̀? ??̛̣ ?? ??̂? ??̛̣?? ??̀?? ?̉?? ??̉? ???̂?
  Trẻ em cũng có quyền tự do xây dựng hình ảnh và bản sắc bản thân dựa trên sự độc đáo riêng của mình. Trẻ có quyền chọn lựa nhóm cộng đồng mình mong muốn thuộc về. Và trẻ được trở thành người mà con muốn trở thành, chứ không phải dựa trên kỳ vọng của người lớn áp xuống.
  .
 5. ????̂̀? đ?̛?̛̣? ??̣? ??̂? ????̀? ??̛́? ??̣?
  Bởi vì học tập là toàn diện và xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lúc; không chỉ gói gọn trong 4 bức tương lớp học và giờ học định sẵn ở trường. Trẻ em cũng học bằng cách khám phá môi trường xung quanh và quan sát hành động của người khác. Trẻ có thể học ra điều mới trong lúc ăn, trong lúc tắm, trong lúc chải răng…
  .
  Tại Tomo House, con trẻ được phát triển trong môi trường giáo dục phong cách Phần Lan, với chương trình học từ Hei Schools (Phần Lan); con trẻ được trao quyền để trở thành phiên bản thành công mà mình mong muốn.???? ?????
  31 ?ồ ??ể? ??á??, ?. ??ú ???ậ?, ??. ???
  094 474 7777