Cha mẹ có biết:
‼️Trí thông minh vô cùng đa dạng không chỉ giới hạn ở trí thông minh ngôn ngữ và toán học.
.
⭐️Con có thể sở hữu một hay nhiều dạng trí thông minh khác nhau, và mỗi loại trí thông minh đều có thể được mài giũa để phát triển dần theo thời gian.
.
Cùng TOMO House tìm hiểu 8 loại hình trí thông minh theo Thuyết trí thông tin đa dạng của tiến sĩ Howard Gardner nhé.🥰

_
𝗧𝗢𝗠𝗢 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
31 𝘏ồ 𝘉𝘪ể𝘶 𝘊𝘩á𝘯𝘩, 𝘱.11, 𝘲. 𝘗𝘩ú 𝘕𝘩𝘶ậ𝘯, 𝘛𝘗. 𝘏𝘊𝘔
094 474 7777
www.tomohouse.edu.vn