🐥 Khi con gặp các cảm xúc khó chịu, điều con cần là sự hỗ trợ của người lớn để giúp con học cách cân bằng, chứ không phải là sự nổi giận, la mắng, và áp đặt cảm xúc.
.
Cùng TOMO House tham khảo “5 bước giúp con làm chủ cảm xúc” của tiến sĩ John Gottman nhé! 💕

_
𝗧𝗢𝗠𝗢 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
31 𝘏ồ 𝘉𝘪ể𝘶 𝘊𝘩á𝘯𝘩, 𝘱.11, 𝘲. 𝘗𝘩ú 𝘕𝘩𝘶ậ𝘯, 𝘛𝘗. 𝘏𝘊𝘔
094 474 7777