🥰 Kỹ năng cảm xúc xã hội vô cùng quan trọng trong giáo dục Phần Lan, đặc biệt là giáo dục đầu đời.
.
🔑 Bởi vì trí tuệ cảm xúc là “chìa khóa” để trẻ chạm tới thành công, hạnh phúc và sự tự tin đích thực khi trưởng thành.
.
🍄 Không chỉ học cách suy nghĩ tích cực, con trẻ còn học “làm bạn” với những cảm xúc buồn/ sợ/ giận…, biết cách trân trọng những cảm xúc khác nhau, và biết cách cân bằng cảm xúc của mình.

💖 Cùng TOMO House nuôi dưỡng kỹ năng cảm xúc- xã hội trong con với môi trường học lấy cảm hứng từ giáo dục Phần Lan- nền giáo dục hạnh phúc hàng đầu thế giới nhé!

_
𝗧𝗢𝗠𝗢 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲
31 𝘏ồ 𝘉𝘪ể𝘶 𝘊𝘩á𝘯𝘩, 𝘱.11, 𝘲. 𝘗𝘩ú 𝘕𝘩𝘶ậ𝘯, 𝘛𝘗. 𝘏𝘊𝘔
094 474 7777