ĐỘI NGŨ

Người giáo viên
ở tomo house

Tomo House tin rằng người giáo viên chính là huyết mạch của một ngôi trường thành công và hạnh phúc. Vì vậy, những người thầy cô giáo của Tomo House được trân trọng, chăm sóc và làm việc trong một văn hóa tích cực, lắng nghe, thấu hiểu. Để chính những thầy cô này sẽ truyền lại tinh thần lạc quan, cởi mở và yêu thương trọn vẹn tới con trẻ.

Tại Tomo House, giáo viên đóng vai trò người bạn đồng hành, người nuôi dưỡng, và người hướng dẫn của trẻ. Giáo viên không chỉ truyền dạy kiến thức mà còn giúp tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tìm tòi, khám phá; lắng nghe và quan sát trẻ tỉ mỉ; cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ, chăm sóc trẻ về mặt ăn uống, sinh hoạt, các hoạt động thể chất và ngoại khóa…

Vai trò của phụ huynh

Việc giáo dục chỉ trọn vẹn khi có sự phối hợp hoàn chỉnh từ nhà trường- gia đình- và con trẻ. Vì vậy, sự phối hợp của phụ huynh được xem là yếu tố quan trọng tại Tomo House.

Khi phụ huynh thấu hiểu phương pháp dạy học và tiếp cận của nhà trường, thì những dự án của trẻ thực hiện trong trường sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và mang tới cho con nhiều trải nghiệm sâu rộng.

ĐẶT LỊCH THAM QUAN TRƯỜNG