Blog

13

Tháng Năm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ SÁNG TẠO TRONG GIÁO DỤC MẦM NON

By Admin

Điều quan trọng trong việc sáng tạo ở trẻ em đó là: thể hiện bản thân. . Cho trẻ trải nghiệm các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật giúp…